Kako zakonito ubiti bebu

U dnevnoj štampi (Blic) pojavio se i ovakav naslov: “Šutirajući ženu u stomak UBIO BEBU”

Čitajući dalje tekst “saznajemo” da je taj neko navodno (moramo tako da pišemo do pravnosnažnosti presude) fizički napao svoju bremenitu ženu (8. mesec trudnoće, do tada normalan razvoj fetusa), što je na kraju imalo tragičan rezultat, između ostalog i to da je majka pretrpela teške povrede unutrašnjih organa (materice), a dete nije živo rođeno. I još piše da će taj biti okrivljen za pokušaj ubistva majke i ubistvo bebe.

Sad sam dužan da pružim jedno nepopularno objašnjanje. Po našem pravu dete se smatra subjektom prava, dakle može biti oštećeni u krivičnom postupku, odnosno da bude pasivni subjekat krivičnog dela (narodski: žrtva), tek od trenutka kada počne porođaj. Pre toga je samo fetus koji nema nikakva prava, pa, dakle, ne uživa ni krivičnopravnu zaštitu. Izuzetak je, npr. kada dete u stadijumu fetusa zadobije telesne povrede, pa bude živo rođeno.

Dakle, da bi neko bio ubijen, mora prethodno da bude živ i da bude subjekt prava. Ukoliko porođaj nije bio ni započeo (a počinje prvim kontrakcijama), fetus se ne smatra subjektom prava, bez obzira na mogućnost samostalnog vanmateričnog života, tako da, po svoj prilici, nema ni reči o krivičnom delu ubistva.

Sa druge strane, za postojanje krivičnog dela ubistva, pa i za njegov pokušaj, potrebno je da kod učinioca postoji umišljaj da drugome oduzme život, što će u konkretnom slučaju biti teško dokazivo, ako ga je uopšte i bilo.

Tužiocu bi najbolje bilo da ga tereti za nanošenje teških telesnih povreda opasnih po život, a na sudu je da izrekne primerenu kaznu, imajući u vidu sve okolnosti slučaja, pa i tragični prekid trudnoće.

A možda bi valjalo promeniti zakon?

https://www.blic.rs/vesti/hronika/mucki-isprebijao-trudnicu-vestacenje-potvrdilo-sutirajuci-zenu-u-stomak-ubio-bebu/m8gwbnq

Leave a Reply

Your email address will not be published.