advokat kragujevac oštećeni žrtva

Однос пасивног субјекта кривичног дела и оштећеног

Мом клијенту, чији је потпис фалсификован на исплатним листама, тако да је приказано да је примио исплату зараде, Основни суд у Крагујевцу није признао својство оштећеног у кривичном поступку који је због тога вођен, па му је тиме ускраћено и право да истиче имовинско-правни захтев, предлаже доказе, испитује окривљеног и dalje